Bankinter i ISBA, SGR amplien el seu conveni, incloent-hi operacions de Confirming

Totes dues entitats han ampliat la cartera de productes del seu conveni de col·laboració, afegint operacions de confirming.

Gràcies a aquesta ampliació, pimes i autònoms de les Illes Balears, es podran continuar beneficiant de l'accés al finançament en condicions molt avantatjoses, especialment en operacions de liquiditat, sempre a través de les línies que manté ISBA amb la CAIB, que contemplen importants bonificacions, tant al tipus d'interès com al cost de l'aval de les operacions.

La línia de finançament ISBA CAIB 2023 facilita operacions d'inversió i de liquiditat, amb un termini de fins a 15 anys i possibilitat de fins a 24 mesos de manca de principal.

L'any 2022 Bankinter va signar un total de 31 operacions amb l'aval de ISBA, per import de 5,1 milions d'euros, triplicant les xifres de l'any anterior.

En el present exercici 2023, ja s'han formalitzat 28 operacions per import de 3,6 milions de €.

A l'acte han assistit el director comercial de Bankinter en Balears, Andreu Pons, i el director general de ISBA SGR, Jesús Fernández.


29 de junio de 2023 Destacat
Nueva línea de apoyo a la financiación para mujeres empresarias y emprendedoras de las SGR y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Nova linia de suport a la financiació per a dones empresaries i emprenedoras de les SGR i el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials e Igualdat

24 de septiembre de 2014 PRODUCTES

Nova línia de suport al finançament per a dones empresàries i emprenedores de les SGR i el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.

Per a operacions d'aval concedides per les SGR a dones emprenedores i empresàries (*) que hagin començat la seva activitat en els últims 3 exercicis.

Bonificació de la comissió d'estudi fins a un màxim de 500 euros per beneficiari.

Des de l'1 de setembre i fins que s'esgoti la disponibilitat de fons (28.000 euros).

Termini màxim: juliol de 2015.

(*): Dones que desenvolupin la seva activitat sota la forma d'autònomes o en cas de societats sempre que representin més del 50% de participació social i que hagin començat la seva activitat en els últims tres exercicis.


Banco Santander e ISBA SGR facilitan financiación a las pymes de Baleares

Banco Santander e ISBA facil.liten financiació a les pimes de Balears

9 de septiembre de 2014 NOTÍCIES

BANCO SANTANDER i ISBA, SOCIETAT DE GARANTIA RECÍPROCA, han ratificat avui l'acord de col·laboració financera entre les dues entitats.

A l'acte han acudit els equips de Banco Santander i ISBA SGR representats per Ignacio Alcaraz, director territorial de Banc Santander i Fernando Marqués, president d'ISBA SGR.

A la reunió mantinguda, tots dos han mostrat la seva plena satisfacció per l'acord assolit i el seu convenciment que l'acord es molt important per al desenvolupament de l'economia balear. Les dues entitats han posat en marxa una acció coordinada per traslladar els beneficis d'aquest acord de manera immediata a les Petites i Mitjanes empreses de Balears.

Mitjançant aquest acord, Banc Santander posa a disposició de les empreses de les Balears una línia de préstecs, tant per inversió com per a circulant de 15 milions d'euros, que seran avalats per ISBA SGR, del qual es beneficiaran més de 200 pimes.

Les empreses que formalitzin aquestes operacions, podran també beneficiar-se de les línies bonificades que posa a disposició el Govern dels Illes Balears a través d'ISBA SGR


Firma del convenio con el BBVA

Signatura del conveni amb el BBVA

4 de septiembre de 2014 NOTÍCIES

Recentment, s'ha procedit a la signatura del conveni de col·laboració entre el banc BBVA i ISBA SGR. Gràcies a aquest acord, es posa a disposició de les pimes i emprenedors de Balears, una línia de finançament per un import de 8.000.000 €. Es contemplen en el mateix avalar operacions tant d'inversió com de liquiditat. Aquestes operacions són susceptibles, igualment, de acollir-se a les bonificacions de la línia Isba Caib 2014.

Amb aquest nou conveni, són ja 11 les entitats financeres que operen amb ISBA SGR, contribuint a l'objectiu principal de la societat, que és el de facilitar i millorar l'accés del finançament als empresaris i emprenedors de les Illes Balears.


Firma del convenio con el Banco Santander

Signatura del conveni amb el Banc Santander

18 de julio de 2014 NOTÍCIES

ISBA, S.G.R. formalitza un conveni de finançament amb el Banc de Santander, gràcies al qual podran beneficiar les pimes, autònoms i emprenedors de les Illes Balears.

Aquest conveni forma part d'un acord global, formalitzat ahir entre el ministre d'Indústria, Energia i Turisme, José Manuel Soria, el president del Banc de Santander, Emilio Botín, i el president de CESGAR (Confederació Empresarial de Societats de Garantia Recíproca), D. Jesús Fernández, el qual al seu torn és director general d'ISBA, Societat de Garantia Recíproca de les Illes Balears. El senyor Fernández va rubricar l'acord en representació de totes les Societats de Garantia Recíproca existents a Espanya.

El conveni contempla la formalització d'operacions, sempre avalades per una SGR, per un import global de 350.000.000 €, i s'espera que de la mateixa es beneficiïn unes 4.000 petites i mitjanes empreses.

Per a Balears, representarà una línia de 15 milions d'euros, de les que es podran beneficiar unes 200 petites i mitjanes empreses, a través del Banc de Santander i avalades per ISBA SGR. El Ministeri d'Indústria, Energia ii Turisme, al seu torn, reavalará un percentatge d'aproximadament el 50%, les operacions a les societats de garantia recíproca.


Jornada técnica sobre financiació pública

Jornada técnica sobre financiació pública

2 de junio de 2014 NOTÍCIES

Durant el matí d'avui, ISBA SGR, participa a la "Jornada tècnica sobre finançament públic", organitzada per la Direcció General de Comerç i Empresa en col·laboració amb l'IDI i dirigida als emprenedors ia les pimes de les Illes Balears. L'acte es celebra a Sala d'actes de la Conselleria d'Economia i Competitivitat.


En el transcurs de la mateixa, es presenta el programa de suport a la recerca de finançament SEERF, mitjançant l'estandardització de plans d'empresa, creació d'una borsa de consultors i enllaç amb els instruments públics existents a la nostra CA, i el programa d'incentiu a la inversió industrial. De la mateixa manera, s'expliquen les diverses línies de finançament i altres recursos públics destinats a facilitar el finançament empresarial.


La benvinguda a l'acte, l'ha donat el conseller d'Economia i Competitivitat, Joaquín García i durant el matí es compta amb la participació de la directora general de Comerç i Empresa, Lourdes Cardona, el director general d'ISBA, Jesús Fernández, la vocal assessora de la Unitat de Suport de la Direcció general d'Indústria i Petita i Mitjana Empresa, Ana Mª Lagares, Direcció Territorial de Comerç, delegació de l'ICEX a Balears, Luís Miguel Herrero, secretària general d'ENISA, Isabel Moneu. Tancarà la jornada el director general del Tresor, Política Financera i Patrimoni del Govern de les Illes Balears, Miquel Miralles.


En l'enllaç de més avall, es pot descarregar la presentació feta pel director general, Jesús Fernández.


Reunión con la CAEB

Reunió amb la CAEB

22 de mayo de 2014 NOTÍCIES

Dimecres passat, 21 de maig, va tenir lloc una reunió entre la Confederació d'Associacions Empresarials de Balears (CAEB) i la Societat de Garantia Recíproca (ISBA SGR).
En la mateixa es va tractar, entre altres temes, sobre com facilitar el finançament a emprenedors i empreses de les Balears, mitjançant la concessió de l'aval d'ISBA SGR.
Per part de CAEB van assistir la seva presidenta, Carmen Planas, i el gerent, Sergio Bertrán, i per part d'ISBA SGR seu president Fernando Marqués i el director Jesús Fernández.


Firma del convenio entre ISBA SGR y BANKINTER

Firma del conveni entre ISBA SGR i BANKINTER

20 de mayo de 2014 NOTÍCIES

Dimecres passat 19 , a la seu de la societat de garantia recíproca , va tenir lloc la signatura del conveni entre ISBA SGR i BANKINTER . Hi van assistir , el director general d'Empreses de Bankinter , Eduardo Ozaita , i el director territorial del banc a Llevant i Balears , Antonio Berdiel . Per part d'ISBA , el president Fernando Marqués , el conseller delegat i director general del Tresor , Política Financera i Patrimoni del Govern, Miquel Miralles, i el seu director general , Jesús Fernández. L'acord implica que Isba avalarà davant Bankinter préstecs a pimes i emprenedors de les Illes, i que es posaran a la seva disposició diverses línies de crèdit , tant pròpies com alienes ( ICO - SGR , BEI , FEI ) en condicions avantatjoses.


Se incrementa el importe de los avales de ISBA destinados a inversión

S’incrementa l’import dels avals d’Isba destinats a inversió

24 de febrero de 2014 NOTÍCIES

Equest tipus d'operacions, que entre altres actuacions permeten la creació de noves empreses, representen ja el 67% del total de les aprovades per la societat de garantia recíproca. L'entitat avala en l'actualitat més de 2.000 empreses que ocupen 26.000 treballadors.

La societat de garantia recíproca Isba va concedir el 2013 avals per valor de 43,5 milions d'euros, dels quals 29,1 milions d'euros, el 67%, es van destinar a inversió, és a dir, la creació de noves empreses o el finançament d'inversions de les ja existents. Només un any abans, aquest tipus d'operacions representaven el 50% del total de les aprovades per l'entitat. Això reflecteix que s'ha produït un canvi de tendència en la petició d'aquests avals, en el sentit que ha crescut la dels destinats a inversió, en detriment dels dedicats a finançar capital circulant, és a dir, obtenir liquiditat per al funcionament ordinari de l'empresa. D'aquesta manera, el total dels imports dels avals de 2013 es distribueixen de la següent manera, en funció de la finalitat: 29,1 milions d'euros per a inversió (un 8,2% més que el 2012); 9, 1 milions d'euros per finançar capital circulant (un 41,6 menys); 4,3 milions, per reestructuració i refinançament (un 60% menys que el 2012): i 808.000 euros, per a altres tipus d'avals (un 50% més que el 2012).

Aquestes són algunes de les dades que apareixen a la memòria d'activitat de Isba SGR de 2013 que avui han presentat el president i el director general de l'entitat, Fernando Marqués i Jesús Fernández, respectivament. A l'acte també ha assistit el director general del Tresor, Política Financera i Patrimoni del Govern i conseller delegat de la societat, Miquel Miralles. Segons aquestes dades, els 43,5 milions d'avals concedits per Isba van beneficiar 462 empreses, gràcies a les inversions que s'han realitzat, s'han creat 827 nous llocs de treball. D'aquest total d'empreses, 152 són de nova creació, la qual cosa suposa un increment del 25,5% respecte de les creades en 2012. En concret, la línia d'emprenedors, que permet crear aquestes noves empreses, va concedir avals per valor de 12 , 4 milions d'euros, un 63,52% més que el 2012 (7,6 milions d'euros).

Aquests increments en l'àmbit de l'emprenedoria i la creació de noves empreses confirmen la tendència de recuperació econòmica de les Illes Balears que també s'observa a través d'indicadors com ara la creació d'ocupació neta o l'augment de les vendes en el comerç, entre altres.


XII Edición del concurso de proyectos empresariales Eureka, de PalmaActiva

XII Edició del concurs de projectes empresarials Eureka , de PalmaActiva

5 de febrero de 2014 NOTÍCIES

Un any més , PalmaActiva posa en marxa el seu concurs de projectes empresarials Eureka .

Sota l'eslògan "Eureka , vitamina per les teves idees" , el concurs té com a objectiu principal fomentar , a Palma , l'esperit i la cultura emprenedora.

La quantia dels premis és de 13.000 €, que es distribueixen de la següent manera :

  • Un primer premi de 6.000 euros
  • Un segon premi de 4.000 euros
  • Un tercer premi de 3.000 euros

La comissió avaluadora està formada per PalmaActiva , Sa Nostra, Joves Empresaris , Cambra de Comerç de Mallorca , ISBA Societat de Garantia Recíproca i ParcBit .

El concurs està obert a qualsevol persona , major d'edat , que tingui un projecte empresarial , no hagi iniciat la seva activitat i es vulgui establir a Palma .

El termini per a presentació de sol · licituds és fins al 24 març 2014

Les sol · licituds es poden omplir on line des del web www.palmaactiva.com

Per a més informació :

Email : eureka2014@palmaactiva.com

 

Telèfon gratuït 900 139 138


ISBA SGR ayuda a crear 128 empresas y 604 puestos de trabajo

ISBA SGR ayuda a crear 128 empresas y 604 puestos de trabajo

9 de diciembre de 2013 NOTÍCIES

ISBA ha formalizado, a 31/10, avales por un importe de 37,57 millones de euros, de los cuales un 27.78%, 10,44 millones, han sido para financiar a emprendedores. Ello ha permitido la creación de 128 nuevas empresas y 604 puestos de trabajo en los diez primeros meses del año.

Estos datos suponen un 36,17% más de empresas que en el mismo periodo de 2012, año en el que se crearon 94. En cuanto a puestos de trabajo creados y mantenidos,  aumentan un 41,78% con respecto al año pasado, cuando se crearon 426 empleos.

En líneas generales, la cifra de creación de puestos de trabajo, desde el año 2011 hasta hoy, es de 963.

Datos por sectores:

SERVICIOS22,04 %
COMERCIO20,71 %
HOTEL / APARTAMENTOS14,82 %
TRANSPORTES14,79 %
INDUSTRIA9,32 %
BAR / RESTAURANTES8,32 %
CONSTRUCCION7,16 %
PRIMARIO0,76 %
RESTO2,08 %

En cuanto al destino de los avales, aumentan las peticiones de aval para inversión en 2013, en detrimento de las dirigidas a conseguir liquidez y reestructuración.

 20132012     %
INVERSION64,99%43,78%+ 48,44%
CIRCULANTE21,83%33,31%- 34,46%
REESTRUCTURACION11,29%21,59%- 47,70%
RESTO1,89%  


logo-goib logo-cersa european-invertment Cofinanciado por la Unión Europea


Aquesta garantia és possible gràcies a la Garantia que ha estat proveïda per COSME i el Fons Europeu per a Inversions Estratègiques ("FEIE") establerts sota el Pla d'Inversions per a Europa. L'objectiu del FEIE és ajudar al finançament de suport i executar inversions productives a la Unió Europea i assegurar un increment en l'accés al finançament.

Aquesta garantia és possible pel suport del Fons de Garantia Pime Innovfin amb el suport financer de la Unió Europea sota Horitzó 2020 i el Fons Europeu per a Inversions Estratègiques (FEIE) establert sota el Pla Inversió per a Europa. L'objectiu del FEIE és ajudar al finançament de suport i executar inversions productives a la Unió Europea i assegurar un increment en l'accés al finançament.

Aquesta garantia és possible gràcies al mecanisme de Garantia per Sectors Culturals i Creatius (CCS Guarantee Facility), amb el suport financer de la Unió Europea sota el programa Europa Creativa.

Consentiment legal de cookies

El web d'Isba SGR utilitza cookies, pròpies i de tercers, per mantenir les seves preferències i analitzar els seus hàbits de navegació a la nostra pàgina web, amb la finalitat de garantir la qualitat, la seguretat i la millora dels serveis oferts a través d'aquesta. Les cookies poden ser acceptades, rebutjades, bloquejades i esborrades, segons vulgueu. Això ho podrà fer mitjançant les opcions disponibles a la present finestra oa través de la configuració del vostre navegador, segons el cas. Més informació a l'apartat Política de Cookies de la nostra pàgina web.

Les cookies tècniques serveixen per garantir el funcionament correcte del portal web, així com per proporcionar comoditat i fluïdesa a la navegació de l'usuari.

Les cookies analítiques o de mesura ajuden els propietaris de pàgines web a comprendre com interactuen els visitants amb les pàgines web reunint i proporcionant informació de forma anònima.

Cookies per integrar funcionalitats de xarxes socials al lloc web i compartir continguts del lloc web a aquestes xarxes socials.

Desar preferències Acceptar totes les galetes