Productes de finançament per a Autònoms

Els treballadors autònoms constitueixen un element clau per a l'economia de les nostres illes, ja que molts dels socis d'ISBA són treballadors per compte propi. Així, des ISBA oferim als autònoms la possibilitat d'avalar les operacions financeres mitjançant els convenis que la societat té signats amb les entitats de crèdit.

I si fa més de cinc anys que ets autònom, ISBA et facilita els tràmits mitjançant l'autònom exprés. Pots fer la tramitació en línia en tan sols 72 hores.


Productes de
inversió

Productes de
Liquiditat


hasta 750.000€
desde 6.000€

PRESTAMO CIRCULANTE COVID-19

líneaextraordinarialiquidezcovid19_sel Línea Extraordinaria Liquidez COVID 19 Línia genèrica

PRESTAMOS DESTINADOS A CUBRIR LOS EFECTOS ECONÓMICOS DEL COVID 19

 • Import des 6.000€ a un màxim de 300.000€
 • Termini des 36 mesos a un màxim de 60 mesos
 • Mancafins a un màxim de12mesos


POLIZA DE CRÉDITO 12 MESES COVID-19

líneaextraordinarialiquidezcovid19_sel Línea Extraordinaria Liquidez COVID 19 Línia genèrica

POLIZA DE CREDITO DESTINADA A CUBRIR LOS EFECTOS ECNÓMICOS DEL COVID-19

 • Import des 6.000€ a un màxim de 300.000€
 • Plazo de 12 mesos


POLIZA DE CRÉDITO 36 MESES COVID-19

líneaextraordinarialiquidezcovid19_sel Línea Extraordinaria Liquidez COVID 19 Línia genèrica

POLIZA DE CREDITO DESTINADA A CUBRIR LOS EFECTOS ECNÓMICOS DEL COVID-19

 • Import des 6.000€ a un màxim de 300.000€
 • Plazo de 36 mesos


LINEA LIQUIDEZ COVID SECTOR AGRICOLA Y PESQUERO

lineafogaiba-isba2018_sel LINEA LIQUIDEZ COVID SECTOR AGRICOLA Y PESQUERO Línia genèrica

Línea destinada a armadores de barcos pesqueros, cooperativas agrarias y SAT que comercialicen, y personas físicas y jurídicas titulares de explotaciones agrarias inscritas con anterioridad a 01/04/2020 en el Registro Interinsular Agrario de les Illes Balears.

 • Import des 3.000€ a un màxim de 70.000€
 • Plazo de 60 mesos
 • Mancafins a un màxim de12mesos


INVERSIÓ EXPRES

productosexpres_sel Productes Expres Línia per a Autònoms i PIMES

Para negocios con mínimo dos años de actividad. Un aval para acceder a tu préstamo inversión de entre 6.000 € y 100.000 € con un plazo de hasta 180 meses. Financiación para invertir en activos fijos de tu negocio como maquinaria, instalaciones, medios de transporte, reformas de las instalaciones, etc.

 • Import des 6.000€ a un màxim de 100.000€
 • Termini des 36 mesos a un màxim de 180 mesos
 • Mancafins a un màxim de12mesos


CIRCULANT EXPRES

productosexpres_sel Productes Expres Línia per a Autònoms i PIMES

Para negocios con mínimo dos años de actividad. Un aval para acceder a tu préstamo circulante de entre 6.000 € y 100.000 € con un plazo de hasta 60 meses. Liquidez inmediata para las necesidades de la tesorería de tu negocio a corto plazo como pago a proveedores, nómina u otros gastos corrientes.

 • Import des 6.000€ a un màxim de 100.000€
 • Termini des 36 mesos a un màxim de 120 mesos


PÒLISSA DE CRÈDIT EXPRES

productosexpres_sel Productes Expres Línia per a Autònoms i PIMES

Para negocios con mínimo dos años de actividad. Un aval para acceder a tu póliza de crédito de entre 6.000 € y 100.000 € con un plazo de hasta 36 meses. Una solución para tensiones de tesorería y circulante que ocurre de cuando en cuando. El uso de la póliza de crédito no está recomendado para gastos fijos o periódicos. Cuando utilizamos una póliza de crédito solo pagamos intereses por el dinero que realmente utilizamos, no por el total del crédito que se nos ha concedido.

 • Import des 6.000€ a un màxim de 100.000€
 • Termini des 12 mesos a un màxim de 36 mesos


INDÚSTRIES CREATIVES I CULTURALS EXPRES

productosexpres_sel Productes Expres Línia per a Autònoms i PIMES

Para negocios con mínimo dos años de actividad. Un aval para acceder a tu préstamo de entre 6.000 € y 100.000 € con un plazo de hasta 180 meses.

 • Import des 6.000€ a un màxim de 100.000€
 • Termini des 36 mesos a un màxim de 180 mesos
 • Mancafins a un màxim de12mesos


SOSTENIBILITAT EXPRES

productosexpres_sel Productes Expres Línia per a Autònoms i PIMES

TERMINI DE RESPOSTA DE 72 HORES. Per negocis amb mínim dos anys d'activitat. Un aval per accedir al teu préstec d'entre 6.000 € i 100.000 € amb un termini de fins a 180 mesos.

 • Import des 6.000€ a un màxim de 100.000€
 • Termini des 36 mesos a un màxim de 180 mesos
 • Mancafins a un màxim de12mesos


INNOVACIÓ TECNOLÒGICA I DIGITALITZACIÓ EXPRES

productosexpres_sel Productes Expres Línia per a Autònoms i PIMES

Para negocios con mínimo dos años de actividad. Un aval para acceder a tu préstamo de inversión de entre 6.000 € y 100.000 € con un plazo de hasta 180 meses. Financiación para invertir en activos fijos innovadores que supongan una mejora tecnológica cualitativa y apreciable en relación a los activos existentes en la empresa (p.e maquinaria con nuevas tecnologías incorporadas). También incluye inversiones en activos fijos innovadores necesarios para lanzar nuevos productos, nuevos sistemas de producción, diferenciación de productos,etc

 • Import des 6.000€ a un màxim de 100.000€
 • Termini des 36 mesos a un màxim de 180 mesos
 • Mancafins a un màxim de12mesos


INVERSIÓ- DONA EMPRESÀRIA EXPRES

productosexpres_sel Productes Expres Línia per a Autònoms i PIMES

Para negocios con mínimo dos años de actividad. Un aval para acceder a tu préstamo de inversión de entre 6.000 € y 100.000 € con un plazo de hasta 180 meses. Financiación para invertir en activos fijos. Dirigido a personas físicas que sean mujeres, o personas jurídicas donde la titularidad de más del 50% del capital corresponda a mujeres

 • Import des 6.000€ a un màxim de 100.000€
 • Termini des 36 mesos a un màxim de 180 mesos
 • Mancafins a un màxim de12mesos


MICROCRÈDIT PER AUTÒNOMS EXPRES

productosexpres_sel Productes Expres Línia per a Autònoms i PIMES

Para negocios con mínimo dos años de actividad. Un aval para acceder a tu préstamo de inversión de entre 6.000 € y 25.000 € con un plazo de hasta 84 meses. Hasta 25.000 € para inversión en activos fijos

 • Import des 6.000€ a un màxim de 25.000€
 • Termini des 36 mesos a un màxim de 84 mesos
 • Mancafins a un màxim de12mesos


INTERNACIONALITZACIÓ EXPRES

productosexpres_sel Productes Expres Línia per a Autònoms i PIMES

Un aval para acceder a tu préstamo inversión de entre 6.000 € y 100.000 € con un plazo de hasta 180 meses.Orientado a incrementar la actividad internacional

 • Import des 6.000€ a un màxim de 100.000€
 • Termini des 36 mesos a un màxim de 180 mesos
 • Mancafins a un màxim de12mesos


INVERSIÓ SECTOR INDUSTRIAL

lineadefinanciacionindustrialisba-idi2020_sel LÍNIA DE FINANÇAMENT INDUSTRIAL ISBA-IDI 2020 Línia per a Autònoms i PIMES

Dirigida a microempreses, petites i mitjanes empreses (pime) que desenvolupin una activitat industrial d'algun dels epígrafs de l'Impost sobre activitats econòmiques (IAE) inclosos en les divisions 2, 3, 4, així com les que estiguin incloses en el grup 162 de l'IAE i inscrites en la divisió A. També poden ser beneficiaris les empreses incloses en el grup 504 de l'IAE de la secció primera corresponent activitats empresarials, i que estiguin inscrites en la divisió B del registre integral industrial corresponent a les empreses de serveis relatives a l'activitat industrial i els serveis complementaris a la indústria detallats a la convocatòria

 • Import des 6.000€ a un màxim de 250.000€
 • Termini des 36 mesos a un màxim de 180 mesos
 • Mancafins a un màxim de12mesos


INVERSIÓ

productosplus_sel Productes Plus Línia per a Autònoms i PIMES

Per negocis amb mínim dos anys d'activitat. Un aval per accedir al teu préstec inversió d'entre 100.001 € i 750.000 € amb un termini de fins a 180 mesos. Finançament per invertir en actius fixos del teu negoci com maquinària, instal·lacions, mitjans de transport, reformes de les instal·lacions, etc.

 • Import des 100.001€ a un màxim de 750.000€
 • Termini des 36 mesos a un màxim de 180 mesos
 • Mancafins a un màxim de12mesos


CIRCULANT

productosplus_sel Productes Plus Línia per a Autònoms i PIMES

Per negocis amb mínim dos anys d'activitat. Un aval per accedir al teu préstec circulant d'entre 100.001 € i 750.000 € amb un termini de fins a 60 mesos. Liquiditat immediata per a les necessitats de la tresoreria del teu negoci a curt termini com a pagament a proveïdors, nòmina o altres despeses corrents.

 • Import des 100.001€ a un màxim de 750.000€
 • Termini des 36 mesos a un màxim de 60 mesos


PÒLISSA DE CRÈDIT

productosplus_sel Productes Plus Línia per a Autònoms i PIMES

Per negocis amb mínim dos anys d'activitat. Un aval per accedir al teu pòlissa de crèdit d'entre 100.001 € i 750.000 € amb un termini de fins a 36 mesos. Una solució per a tensions de tresoreria i circulant que passa de tant en tant. L'ús de la pòlissa de crèdit no està recomanat per a despeses fixes o periòdics. Quan utilitzem una pòlissa de crèdit només paguem interessos pels diners que realment utilitzem, no pel total del crèdit que se'ns ha concedit.

 • Import des 100.001€ a un màxim de 750.000€
 • Termini des 12 mesos a un màxim de 36 mesos


INDÚSTRIES CREATIVES I CULTURALS

productosplus_sel Productes Plus Línia per a Autònoms i PIMES

Per negocis amb mínim dos anys d'activitat. Un aval per accedir al teu préstec d'inversió d'entre 100.001 € i 750.000 € amb un termini de fins a 180 mesos.

 • Import des 100.001€ a un màxim de 750.000€
 • Termini des 36 mesos a un màxim de 180 mesos
 • Mancafins a un màxim de12mesos


SOSTENIBILITAT

productosplus_sel Productes Plus Línia per a Autònoms i PIMES

Per negocis amb mínim dos anys d'activitat. Un aval per accedir al teu préstec d'inversió d'entre 100.001 € i 750.000 € amb un termini de fins a 180 mesos.

 • Import des 100.001€ a un màxim de 750.000€
 • Termini des 36 mesos a un màxim de 180 mesos
 • Mancafins a un màxim de12mesos


INNOVACIÓ TECNOLÒGICA I DIGITALITZACIÓ

productosplus_sel Productes Plus Línia per a Autònoms i PIMES

Per negocis amb mínim dos anys d'activitat. Un aval per accedir al teu préstec d'inversió d'entre 100.001 € i 750.000 € amb un termini de fins a 180 mesos. Finançament per invertir en actius fixos innovadors que suposin una millora tecnològica qualitativa i apreciable en relació als actius existents en l'empresa (p.e maquinària amb noves tecnologies incorporades). També inclou inversions en actius fixos innovadors necessaris per llançar nous productes, nous sistemes de producció, diferenciació de productes, etc.

 • Import des 100.001€ a un màxim de 750.000€
 • Termini des 36 mesos a un màxim de 180 mesos
 • Mancafins a un màxim de12mesos


INVERSIÓ- DONA EMPRESÀRIA

productosplus_sel Productes Plus Línia per a Autònoms i PIMES

Per negocis amb mínim dos anys d'activitat. Un aval per accedir al teu préstec d'inversió d'entre 100.001 € i 750.000 € amb un termini de fins a 180 mesos. Finançament per invertir en actius fixos. Dirigit a persones físiques que siguin dones, o persones jurídiques on la titularitat de més del 50% del capital correspongui a dones

 • Import des 100.001€ a un màxim de 750.000€
 • Termini des 36 mesos a un màxim de 180 mesos
 • Mancafins a un màxim de12mesos


INTERNACIONALITZACIÓ

productosplus_sel Productes Plus Línia per a Autònoms i PIMES

Un aval per accedir al teu préstec inversió d'entre 100.001 € i 750.000 € amb un termini de fins a 180 meses.Orientado a incrementar l'activitat internacional

 • Import des 100.001€ a un màxim de 750.000€
 • Termini des 36 mesos a un màxim de 180 mesos
 • Mancafins a un màxim de12mesos


LÍNIA DE FIANCES

Altres Productes Línia genèrica

Garantim davant administracions i organismes públics el compliment de contractes d'obra, gestió de serveis, de subministraments o assimilats que es formalitzin amb els mateixos.

 • Import des 100€ a un màxim de 750.000€
 • Termini des 0 mesos a un màxim de 999 mesos

Passos a seguir per sol·licitar un aval per a autònoms

Si necessites liquiditat o inversió nosaltres et facilitarem tant l'accés al finançament com la posada en marxa de l'empresa

Passos a seguir


1

Documentació

El primer pas a seguir és accedir i omplir la documentació necessària per poder adherir-se a les prestacions d'ISBA.

2

Presentació de la documentació

Has de demanar cita a ISBA o accedir a la nostra passarel·la en línia i presentar tota la documentació necessària perquè el nostre equip pugui valorar i analitzar l'operació

3

Estudi de l'operació

ISBA analitzarà amb detall tota la documentació presentada. Un cop analitzada, es presenta a la comissió executiva d'ISBA, per prendre la decisió final sobre l'operació.

4

Aprovació de l'operació

Un cop aprovada l'operació per part de la comissió executiva d'ISBA, es comunica amb l'entitat bancària i es formalitza l'operació de l'aval mitjançant una signatura davant d'un notari.


Requisits per a autònoms per sol·licitar un aval

Ser una petita i mitjana empresa (no tenir més de 250 treballadors, volum de facturació inferior a 50 milions d'euros o xifra de balanç inferior a 43 milions d'euros).

Tenir el seu domicili social o establiment en el territori de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

No operar en el sector de promoció immobiliària (CNAE 4110).

No estar en situació de dissolució ni en concurs de creditors.


Estar al corrent de pagaments amb Seguretat Social i l'Agència Tributària.


logo-goib logo-cersa comunidad-europea european-invertment


Aquesta garantia és possible gràcies a la Garantia que ha estat proveïda per COSME i el Fons Europeu per a Inversions Estratègiques ("FEIE") establerts sota el Pla d'Inversions per a Europa. L'objectiu del FEIE és ajudar al finançament de suport i executar inversions productives a la Unió Europea i assegurar un increment en l'accés al finançament.

Aquesta garantia és possible pel suport del Fons de Garantia Pime Innovfin amb el suport financer de la Unió Europea sota Horitzó 2020 i el Fons Europeu per a Inversions Estratègiques (FEIE) establert sota el Pla Inversió per a Europa. L'objectiu del FEIE és ajudar al finançament de suport i executar inversions productives a la Unió Europea i assegurar un increment en l'accés al finançament.

Aquesta garantia és possible gràcies al mecanisme de Garantia per Sectors Culturals i Creatius (CCS Guarantee Facility), amb el suport financer de la Unió Europea sota el programa Europa Creativa.

Utilizamos cookies, propias y de terceros, para mantener sus preferencias y analizar sus hábitos de navegación en nuestra página web, con la finalidad de garantizar la calidad, seguridad y mejora de los servicios ofrecidos a través de la misma. Las cookies pueden ser aceptadas, rechazadas, bloqueadas y borradas, según desee. Ello podrá hacerlo mediante las opciones disponibles en la presente ventana o a través de la configuración de su navegador, según el caso. Más información en el apartado "Política de Cookies" de nuestra página web.

Aceptar
Rechazar