Productes de finançament per a Autònoms

Els treballadors autònoms constitueixen un element clau per a l'economia de les nostres illes, ja que molts dels socis d'ISBA són treballadors per compte propi. Així, des ISBA oferim als autònoms la possibilitat d'avalar les operacions financeres mitjançant els convenis que la societat té signats amb les entitats de crèdit.


Productes de
inversió

Productes de
Liquiditat


hasta 750.000€
desde 6.000€

INVERSIÓN TRANSFORMADORA-EXPRES

autónomosexprés_sel AUTÒNOMS EXPRÉS Línia per a Autònoms

Línea ISBA CAIB 2022 finalizada. Línea ISBA CAIB 2023 pendiente de aprobación y publicación. Para negocios con INICIO DE ACTIVIDAD ANTES DEL 31-12-2018. Un aval para acceder a tu préstamo inversión de hasta 30.000 € con un plazo de hasta 84 meses. Financiación para invertir en activos fijos que implique una mejora en una mejora en sostebibilidad como la COMPRA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS o INSTALACIÓN DE PLACAS FOTOVOLTAICAS y digitalización. También se incluye a mujeres empresaria independientemente del tipo de inversión que se realice

 • Import des 6.000€ a un màxim de 30.000€
 • Termini des 36 mesos a un màxim de 84 mesos
 • Mancafins a un màxim de12mesos


INVERSION NORMAL- EXPRES

autónomosexprés_sel AUTÒNOMS EXPRÉS Línia per a Autònoms

Per a negocis amb INICI D'ACTIVITAT ABANS DEL 31-12-2018. Un aval per accedir al teu préstec inversió de fins a 30.000€ amb un termini de fins a 84 mesos. Finançament per invertir en actius fixos del teu negoci com maquinària, instal·lacions, mitjans de transport, reformes de les instal·lacions, etc

 • Import des 6.000€ a un màxim de 30.000€
 • Termini des 36 mesos a un màxim de 84 mesos
 • Mancafins a un màxim de12mesos


CIRCULANT EXPRES

autónomosexprés_sel AUTÒNOMS EXPRÉS Línia per a Autònoms

Para negocios con INICIO DE ACTIVIDAD ANTES DEL 31-12-2018. Un aval para acceder a tu préstamo circulante de hasta 30.000 € con un plazo de hasta 60 meses. Condiciones en Boib 148 de 17/11/2022. https://www.caib.es/sites/politicafinancera/es/ano_en_curso/

 • Import des 6.000€ a un màxim de 30.000€
 • Termini des 36 mesos a un màxim de 60 mesos
 • Mancafins a un màxim de12mesos


TAXISTAS- INVERSION EXPRES VEHÍCULO

autónomosexprés_sel AUTÒNOMS EXPRÉS Línia per a Autònoms

Para negocios con INICIO DE ACTIVIDAD ANTES DEL 31-12-2018. Un aval para acceder a tu préstamo inversión de hasta 30.000 € con un plazo de hasta 84 meses. Financiación para para la compra de vehículo para su actividad de taxi.

 • Import des 6.000€ a un màxim de 30.000€
 • Termini des 36 mesos a un màxim de 60 mesos
 • Mancafins a un màxim de12mesos


LINEA CAIB EXTRAORDINARIA LIQUIDEZ 22-23

líneacaibextraordinarialiquidez22-23_sel LÍNEA CAIB EXTRAORDINARIA LIQUIDEZ 22-23 Línia genèrica

Liquidez para afrontar la subida de la inflación, aprovisionamientos y gastos generales. Condiciones en Boib 148 de 17/11/2022. https://www.caib.es/sites/politicafinancera/es/ano_en_curso/

 • Import des 6.000€ a un màxim de 300.000€
 • Termini des 36 mesos a un màxim de 60 mesos
 • Mancafins a un màxim de12mesos


LINEA CAIB EXTRAORDINARIA POLIZA CREDITO 22-23

líneacaibextraordinarialiquidez22-23_sel LÍNEA CAIB EXTRAORDINARIA LIQUIDEZ 22-23 Línia genèrica

Liquidez para afrontar la subida de la inflación, aprovisionamientos y gastos generales. Condiciones en Boib 148 de 17/11/2022. https://www.caib.es/sites/politicafinancera/es/ano_en_curso/

 • Import des 6.000€ a un màxim de 300.000€
 • Termini des 12 mesos a un màxim de 36 mesos


CRÈDIT ISBA INVERSIÓ CAIB 22

lineaisbacaib2022_sel LÍNIA ISBA CAIB 2022 Línia per a Autònoms i PIMES

Per a negocis amb un mínim de dos anys d'activitat. Un aval per accedir al teu préstec inversió de fins a 1.000.000€ amb un termini de fins a 180 mesos. Finançament per invertir en actius fixos del teu negoci com a maquinària, instal·lacions, mitjans de transport, reformes de les instal·lacions, etc. Publicat al BOIB https://www.caib.es/sites/politicafinancera/es/ano_en_curso/

 • Import des 6.000€ a un màxim de 1.000.000€
 • Termini des 36 mesos a un màxim de 180 mesos
 • Mancafins a un màxim de24mesos


CRÈDIT ISBA INVERSIÓ DONA EMPRESÀRIA CAIB 22

lineaisbacaib2022_sel LÍNIA ISBA CAIB 2022 Línia per a Autònoms i PIMES

Per a negocis amb un mínim de dos anys d'activitat. Un aval per accedir al teu préstec inversió de fins a 1.000.000€ amb un termini de fins a 180 mesos. Finançament per invertir en actius fixos del teu negoci com a maquinària, instal·lacions, mitjans de transport, reformes de les instal·lacions, etc. Publicat al BOIB https://www.caib.es/sites/politicafinancera/es/ano_en_curso/ Dona empresària: empreses la majoria de les quals del capital social estigui en mans de dones ia més l'òrgan d'administració també estigui en mans de dones.

 • Import des 6.000€ a un màxim de 1.000.000€
 • Termini des 36 mesos a un màxim de 180 mesos
 • Mancafins a un màxim de24mesos


CRÈDIT ISBA INVERSIÓ R+D CAIB 22

lineaisbacaib2022_sel LÍNIA ISBA CAIB 2022 Línia per a Autònoms i PIMES

Per a negocis amb un mínim de dos anys d'activitat. Un aval per accedir al teu préstec inversió de fins a 1.000.000€ amb un termini de fins a 180 mesos. Finançament per invertir en actius fixos del teu negoci. Publicat al BOIB https://www.caib.es/sites/politicafinancera/es/ano_en_curso/ INVERSIONS INCLOSES: - Potenciar la investigació i la innovació. - Impulsar nous sectors emergents amb capacitat de mobilitzar les institucions de recerca amb un gran potencial de transferència de coneixement. - Impulsar l'economia de les cures i el reforçament de les polítiques d'inclusió. - Fomentar l'eliminació de barreres a la discapacitat i per a l'atenció a la dependència. - Fomentar la competitivitat de les pimes a través de l'impuls de transformació ecològica i digitalització

 • Import des 6.000€ a un màxim de 1.000.000€
 • Termini des 36 mesos a un màxim de 180 mesos
 • Mancafins a un màxim de24mesos


CRÈDIT ISBA INVERSIÓ SOSTENIBLE CAIB 22

lineaisbacaib2022_sel LÍNIA ISBA CAIB 2022 Línia per a Autònoms i PIMES

Per a negocis amb un mínim de dos anys d'activitat. Un aval per accedir al teu préstec inversió de fins a 1.000.000€ amb un termini de fins a 180 mesos. Finançament per invertir en actius fixos del teu negoci. Publicat al BOIB https://www.caib.es/sites/politicafinancera/es/ano_en_curso/ OPERACIONS DE SOSTENIBILITAT INCLOSES: - Impulsar sectors emergents lligats a la sostenibilitat i la digitalització. - Fomentar la competitivitat de les pimes mitjançant l'impuls de transformació ecològica i digitalització. - Reduir la dependència i augmentar la sobirania energètica. - Impulsar el desplegament denergies renovables; impulsar l'autoconsum, la generació i l'emmagatzematge d'energia renovable, l'eficiència energètica dels edificis o les xarxes intel·ligents. - Desenvolupar els sectors econòmics lligats a la mar des d'una perspectiva de sostenibilitat; avançar en la descarbonització del mar, promoure la sostenibilitat dels hàbitats marins i reduir la contaminació de pla

 • Import des 6.000€ a un màxim de 1.000.000€
 • Termini des 36 mesos a un màxim de 180 mesos
 • Mancafins a un màxim de24mesos


AQUISGRAN INVERSION - CAIB 2022

aquisgran_sel AQUISGRAN Línia per a Autònoms i PIMES

Un aval para acceder a tu préstamo inversión de hasta 300.000 € con un plazo de hasta 120 meses. Publicado en el BOIB https://www.caib.es/sites/politicafinancera/es/ano_en_curso/

 • Import des 6.000€ a un màxim de 300.000€
 • Termini des 36 mesos a un màxim de 120 mesos
 • Mancafins a un màxim de24mesos


LINEA CAIB EXTRAORDINARIA LIQUIDEZ 22-23 AQUISGRAN

aquisgran_sel AQUISGRAN Línia genèrica

Liquidez para afrontar la subida de la inflación, aprovisionamientos y gastos generales. Condiciones en Boib 148 de 17/11/2022. https://www.caib.es/sites/politicafinancera/es/ano_en_curso/

 • Import des 6.000€ a un màxim de 300.000€
 • Termini des 36 mesos a un màxim de 60 mesos
 • Manca de12mesos


AQUISGRAN LÍNIA INDUSTRIAL INVERSIÓ PIME

aquisgran_sel AQUISGRAN Línia per a Autònoms i PIMES

Línia dinversió industrial dins del Programa de Suport a lEmprenedoria Industrial del pla de Recuperació i Resiliència. Els autònoms no es poden acollir a aquesta línia, únicament pimes amb personalitat jurídica. L'import total de la bonificació no podrà superar 200.000 €, a causa del caràcter d'ajuda de mínimis. En cas que lempresa beneficiària tingués concedides altres ajudes de mínimis, limport de la bonificació sajustarà al màxim permès.

 • Import des 6.000€ a un màxim de 300.000€
 • Termini des 36 mesos a un màxim de 120 mesos
 • Mancafins a un màxim de24mesos


AQUISGRAN INVERSIÓ R+D - CAIB 2022

aquisgran_sel AQUISGRAN Línia per a Autònoms i PIMES

Un aval para acceder a tu préstamo inversión de hasta 300.000 € con un plazo de hasta 120 meses. Publicado en el BOIB https://www.caib.es/sites/politicafinancera/es/ano_en_curso/ INVERSIONES INCLUIDAS: - Potenciar la investigación y la innovación. - Impulsar nuevos sectores emergentes con capacidad de movilizar a las instituciones de investigación con gran potencial de transferencia de conocimiento. - Impulsar la economía de las curas y refuerzo de las políticas de inclusión. - Fomentar la eliminación de barreras a la discapacidad y para la atención a la dependencia . - Fomentar la competitividad de la pymes a través del impulso de transformación ecológica y digitalización

 • Import des 6.000€ a un màxim de 300.000€
 • Termini des 36 mesos a un màxim de 120 mesos
 • Mancafins a un màxim de24mesos


AQUISGRAN INV. DONA EMPRES. - CAIB 2022

aquisgran_sel AQUISGRAN Línia per a Autònoms i PIMES

Un aval para acceder a tu préstamo inversión de hasta 300.000 € con un plazo de hasta 120 meses. Publicado en el BOIB https://www.caib.es/sites/politicafinancera/es/ano_en_curso/ Mujer empresaria: empresas cuya mayoría del capital social esté en manos de mujeres y además el órgano de administración también esté en manos de mujeres.

 • Import des 6.000€ a un màxim de 300.000€
 • Termini des 36 mesos a un màxim de 120 mesos
 • Mancafins a un màxim de24mesos


LÍNIA DE FIANCES

Altres Productes Línia genèrica

Garantim davant administracions i organismes públics el compliment de contractes d'obra, gestió de serveis, de subministraments o assimilats que es formalitzin amb els mateixos.

 • Import des 100€ a un màxim de 750.000€
 • Termini des 0 mesos a un màxim de 999 mesos

No existen productos actualmente para esta cantidad

Passos a seguir per sol·licitar un aval per a autònoms

Si necessites liquiditat o inversió nosaltres et facilitarem tant l'accés al finançament com la posada en marxa de l'empresa

Passos a seguir


1

Documentació

El primer pas a seguir és accedir i omplir la documentació necessària per poder adherir-se a les prestacions d'ISBA.

2

Presentació de la documentació

Has de demanar cita a ISBA o accedir a la nostra passarel·la en línia i presentar tota la documentació necessària perquè el nostre equip pugui valorar i analitzar l'operació

3

Estudi de l'operació

ISBA analitzarà amb detall tota la documentació presentada. Un cop analitzada, es presenta a la comissió executiva d'ISBA, per prendre la decisió final sobre l'operació.

4

Aprovació de l'operació

Un cop aprovada l'operació per part de la comissió executiva d'ISBA, es comunica amb l'entitat bancària i es formalitza l'operació de l'aval mitjançant una signatura davant d'un notari.


Requisits per a autònoms per sol·licitar un aval

Ser una petita i mitjana empresa (no tenir més de 249 treballadors, volum de facturació inferior a 50 milions d'euros o xifra de balanç inferior a 43 milions d'euros) o una empresa de fins a 499 treballadors.

Tenir el seu domicili social o establiment en el territori de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

No operar en el sector de promoció immobiliària (CNAE 4110).

No estar en situació de dissolució ni en concurs de creditors.


Estar al corrent de pagaments amb Seguretat Social i l'Agència Tributària.


Convenis

Delegats Comercials
Contacta directament amb la nostra xarxa comercial

Gestora Comercial
Noemí Pellicer

Seu Central

npellicer@isbasgr.es
971 461 250

Delegada Comercial
Susana Monterrubio

SUD - PALMA CENTRE

smonterrubio@isbasgr.es
608 818 001

Delegada comercial
Rosa Riutort

POLÍGON

rriutort@isbasgr.es
682 621 658

Delegat Comercial
Javier Busquets

PONENT

jbusquets@isbasgr.es
650 655 578

Delegada Comercial
Miriam Busquets

NORD

mbusquets@isbasgr.es
678 481 036

Delegat Comercial
Carlos Morell

LEVANTE

cmorell@isbasgr.es
678 481 045

Delegada Comercial
Neus Roig

EIVISSA I FORMENTERA

nroig@isbasgr.es
687 540 818

Delegada Comercial
Águeda Juanico

MENORCA

ajuanico@isbasgr.es
627 589 441


logo-goib logo-cersa european-invertment Cofinanciado por la Unión Europea


Aquesta garantia és possible gràcies a la Garantia que ha estat proveïda per COSME i el Fons Europeu per a Inversions Estratègiques ("FEIE") establerts sota el Pla d'Inversions per a Europa. L'objectiu del FEIE és ajudar al finançament de suport i executar inversions productives a la Unió Europea i assegurar un increment en l'accés al finançament.

Aquesta garantia és possible pel suport del Fons de Garantia Pime Innovfin amb el suport financer de la Unió Europea sota Horitzó 2020 i el Fons Europeu per a Inversions Estratègiques (FEIE) establert sota el Pla Inversió per a Europa. L'objectiu del FEIE és ajudar al finançament de suport i executar inversions productives a la Unió Europea i assegurar un increment en l'accés al finançament.

Aquesta garantia és possible gràcies al mecanisme de Garantia per Sectors Culturals i Creatius (CCS Guarantee Facility), amb el suport financer de la Unió Europea sota el programa Europa Creativa.

Consentiment legal de cookies

El web d'Isba SGR utilitza cookies, pròpies i de tercers, per mantenir les seves preferències i analitzar els seus hàbits de navegació a la nostra pàgina web, amb la finalitat de garantir la qualitat, la seguretat i la millora dels serveis oferts a través d'aquesta. Les cookies poden ser acceptades, rebutjades, bloquejades i esborrades, segons vulgueu. Això ho podrà fer mitjançant les opcions disponibles a la present finestra oa través de la configuració del vostre navegador, segons el cas. Més informació a l'apartat Política de Cookies de la nostra pàgina web.

Les cookies tècniques serveixen per garantir el funcionament correcte del portal web, així com per proporcionar comoditat i fluïdesa a la navegació de l'usuari.

Les cookies analítiques o de mesura ajuden els propietaris de pàgines web a comprendre com interactuen els visitants amb les pàgines web reunint i proporcionant informació de forma anònima.

Cookies per integrar funcionalitats de xarxes socials al lloc web i compartir continguts del lloc web a aquestes xarxes socials.

Desar preferències Acceptar totes les galetes