Productes de finançament per a PIMES

ISBA manté un compromís amb les petites i mitjanes empreses per impulsar el creixement econòmic de la nostra societat. Així, per tenir la consideració de pime, s'ha d'haver un màxim de 249 treballadors, una xifra de balanç inferior als 43 milions d'euros o una facturació inferior als 50 milions d'euros.

ISBA avala operacions financeres a les pimes de les Illes Balears mitjançant els convenis que té signats amb les entitats de crèdit.


Productes de
inversió

Productes de
Liquiditat


hasta 750.000€
desde 6.000€

CRÉDITO ISBA INVERSION ESPECIAL- COVID

lineaespecialcovidhasta70.000€_sel LINEA ESPECIAL COVID hasta 70.000 € Línia per a Autònoms i PIMES

Un aval para acceder a tu préstamo inversión de entre 6.000 € y 70.000 € con un plazo de hasta 96 meses y hasta 24 meses de carencia . Financiación para invertir en activos fijos de tu negocio como maquinaria, instalaciones, medios de transporte, reformas de las instalaciones, etc. Aplica a los siguientes CNAE: 471, 472, 473, 474, 475, 4931, 4932, 4939, 5110, 5221, 5222, 5223, 5510, 5520, 5530, 5590, 5610, 5621, 5629, 5630, 7711, 7721, 7721, 7731, 7911, 7912, 7990, 8230, 8299, 9004, 9102, 9103, 9104, 9321, 9329. Importe máximo 70.000 €. En sociedades, ISBA no tomará garantías personales de los socios. En Autónomos ISBA se compromete a no ejecutar los bienes patrimoniales personales de los mismos. La bonificación al tipo de interés tiene el límite de los 5 primeros años de la operación. Condiciones pendientes de publicación en el Boib

 • Import des 6.000€ a un màxim de 70.000€
 • Termini des 36 mesos a un màxim de 96 mesos
 • Mancafins a un màxim de24mesos


CRÉDITO ISBA LIQUIDEZ ESPECIAL-COVID

lineaespecialcovidhasta70.000€_sel LINEA ESPECIAL COVID hasta 70.000 € Línia per a Autònoms i PIMES

Un aval para acceder a tu préstamo circulante de entre 6.000 € y 70.000 € con un plazo de hasta 96 meses y hasta 24 meses de carencia. Liquidez inmediata para las necesidades de la tesorería motivadas por las restricciones sanitarias de la Covid-19. Aplica a los siguientes CNAE: 471, 472, 473, 474, 475, 4931, 4932, 4939, 5110, 5221, 5222, 5223, 5510, 5520, 5530, 5590, 5610, 5621, 5629, 5630, 7711, 7721, 7721, 7731, 7911, 7912, 7990, 8230, 8299, 9004, 9102, 9103, 9104, 9321, 9329. Importe máximo 70.000 €. En sociedades, ISBA no tomará garantías personales de los socios. En Autónomos ISBA se compromete a no ejecutar los bienes patrimoniales personales de los mismos. La bonificación al tipo de interés tiene el límite de los 5 primeros años de la operación. Condiciones pendientes de publicación en el Boib

 • Import des 6.000€ a un màxim de 70.000€
 • Termini des 36 mesos a un màxim de 96 mesos
 • Mancafins a un màxim de24mesos


AVAL PARA PROYECTOS I+D

lineaisbacaib2021_sel LINEA ISBA CAIB 2021 Línia genèrica

Aval ante administración pública como organismos como el CDTI o MINETUR.

 • Import des 6.000€ a un màxim de 300.000€
 • Termini des 36 mesos a un màxim de 120 mesos


CRÉDITO ISBA INVERSION

lineaisbacaib2021_sel LINEA ISBA CAIB 2021 Línia per a Autònoms i PIMES

Para negocios con mínimo dos años de actividad. Un aval para acceder a tu préstamo inversión de hasta 750.000 € con un plazo de hasta 180 meses. Financiación para invertir en activos fijos de tu negocio como maquinaria, instalaciones, medios de transporte, reformas de las instalaciones, etc.

 • Import des 6.000€ a un màxim de 750.000€
 • Termini des 36 mesos a un màxim de 180 mesos
 • Mancafins a un màxim de24mesos


CRÉDITO ISBA LIQUIDEZ

lineaisbacaib2021_sel LINEA ISBA CAIB 2021 Línia per a Autònoms i PIMES

Para negocios con mínimo dos años de actividad. Un aval para acceder a tu préstamo circulante de hasta 300.000 € con un plazo de hasta 96 meses. Liquidez inmediata para las necesidades de la tesorería de tu negocio a corto plazo como pago a proveedores, nómina u otros gastos corrientes.

 • Import des 6.000€ a un màxim de 300.000€
 • Termini des 36 mesos a un màxim de 96 mesos
 • Mancafins a un màxim de24mesos


PÓLIZA DE CRÉDITO 2021

lineaisbacaib2021_sel LINEA ISBA CAIB 2021 Línia per a Autònoms i PIMES

Para negocios con mínimo dos años de actividad. Un aval para acceder a tu póliza de crédito de entre 6.000 € y 300.000 € con un plazo de hasta 36 meses. Una solución para tensiones puntuales de tesorería y circulante, no para gastos fijos o periódicos. Sólo se pagan intereses por el dinero realmente utilizado, no por el total del crédito concedido. El banco puede cobrar una comisión de no disponibilidad

 • Import des 6.000€ a un màxim de 300.000€
 • Termini des 12 mesos a un màxim de 36 mesos


INVERSIÓ SECTOR INDUSTRIAL

líneadefinanciaciónindustrialisba-idi2020/21_sel Línia de finançament industrial ISBA - IDI 2020/2021 Línia per a Autònoms i PIMES

Dirigida a microempreses, petites i mitjanes empreses (pime) que desenvolupin una activitat industrial d'algun dels epígrafs de l'Impost sobre activitats econòmiques (IAE) inclosos en les divisions 2, 3, 4, així com les que estiguin incloses en el grup 162 de l'IAE i inscrites en la divisió A. També poden ser beneficiaris les empreses incloses en el grup 504 de l'IAE de la secció primera corresponent activitats empresarials, i que estiguin inscrites en la divisió B del registre integral industrial corresponent a les empreses de serveis relatives a l'activitat industrial i els serveis complementaris a la indústria detallats a la convocatòria

 • Import des 6.000€ a un màxim de 250.000€
 • Termini des 36 mesos a un màxim de 180 mesos
 • Mancafins a un màxim de12mesos


LÍNIA DE FIANCES

Altres Productes Línia genèrica

Garantim davant administracions i organismes públics el compliment de contractes d'obra, gestió de serveis, de subministraments o assimilats que es formalitzin amb els mateixos.

 • Import des 100€ a un màxim de 750.000€
 • Termini des 0 mesos a un màxim de 999 mesos

Passos a seguir per sol·licitar un aval per a PIMES

Si necessites liquiditat o inversió nosaltres et facilitarem tant l'accés al finançament com la posada en marxa de l'empresa

Passos a seguir


1

Documentació

El primer pas a seguir és accedir i omplir la documentació necessària per poder adherir-se a les prestacions d'ISBA.

2

Presentació de la documentació

Has de demanar cita a ISBA o accedir a la nostra passarel·la en línia i presentar tota la documentació necessària perquè el nostre equip pugui valorar i analitzar l'operació

3

Estudi de l'operació

ISBA analitzarà amb detall tota la documentació presentada. Un cop analitzada, es presenta a la comissió executiva d'ISBA, per prendre la decisió final sobre l'operació.

4

Aprovació de l'operació

Un cop aprovada l'operació per part de la comissió executiva d'ISBA, es comunica amb l'entitat bancària i es formalitza l'operació de l'aval mitjançant una signatura davant d'un notari.


Requisits per a PIMES per sol·licitar un aval

Ser una petita i mitjana empresa (no tenir més de 250 treballadors, volum de facturació inferior a 50 milions d'euros o xifra de balanç inferior a 43 milions d'euros).

Tenir el seu domicili social o establiment en el territori de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

No operar en el sector de promoció immobiliària (CNAE 4110).

No estar en situació de dissolució ni en concurs de creditors.


Estar al corrent de pagaments amb Seguretat Social i l'Agència Tributària.


logo-goib logo-cersa comunidad-europea european-invertment


Aquesta garantia és possible gràcies a la Garantia que ha estat proveïda per COSME i el Fons Europeu per a Inversions Estratègiques ("FEIE") establerts sota el Pla d'Inversions per a Europa. L'objectiu del FEIE és ajudar al finançament de suport i executar inversions productives a la Unió Europea i assegurar un increment en l'accés al finançament.

Aquesta garantia és possible pel suport del Fons de Garantia Pime Innovfin amb el suport financer de la Unió Europea sota Horitzó 2020 i el Fons Europeu per a Inversions Estratègiques (FEIE) establert sota el Pla Inversió per a Europa. L'objectiu del FEIE és ajudar al finançament de suport i executar inversions productives a la Unió Europea i assegurar un increment en l'accés al finançament.

Aquesta garantia és possible gràcies al mecanisme de Garantia per Sectors Culturals i Creatius (CCS Guarantee Facility), amb el suport financer de la Unió Europea sota el programa Europa Creativa.

Utilizamos cookies, propias y de terceros, para mantener sus preferencias y analizar sus hábitos de navegación en nuestra página web, con la finalidad de garantizar la calidad, seguridad y mejora de los servicios ofrecidos a través de la misma. Las cookies pueden ser aceptadas, rechazadas, bloqueadas y borradas, según desee. Ello podrá hacerlo mediante las opciones disponibles en la presente ventana o a través de la configuración de su navegador, según el caso. Más información en el apartado "Política de Cookies" de nuestra página web.

Aceptar
Rechazar