INVERSION SECTOR INDUSTRIAL líneadefinanciaciónindustrialisba-idi2020/21_sel Línea de financiación industrial ISBA-IDI 2020/21 Línea para Autónomos y PYMES

Dirigida a microempreses, petites i mitjanes empreses (pime) que desenvolupin una activitat industrial d'algun dels epígrafs de l'Impost sobre activitats econòmiques (IAE) inclosos en les divisions 2, 3, 4, així com les que estiguin incloses en el grup 162 de l'IAE i inscrites en la divisió A. També poden ser beneficiaris les empreses incloses en el grup 504 de l'IAE de la secció primera corresponent activitats empresarials, i que estiguin inscrites en la divisió B del registre integral industrial corresponent a les empreses de serveis relatives a l'activitat industrial i els serveis complementaris a la indústria detallats a la convocatòria


Import:

Des 6.000€ a un màxim de 250.000€

Termini:

Des 36 mesos a un màxim de 180 mesos

Carència:

fins a un màxim de12mesos


Més Informació del producte


Programa

Convocatòria per els anys 2020 i 2021 d'una línia d'ajudes a la microempresa, petita i mitjana empresa industrial de les Illes Balears per cobrir les despeses d'operacions de finançament per a inversions productives previstes en el Pla estratègic industrial 2018-2025.


Motiu

Aquesta línia d'ajuda per a l'activitat industrial millora les condicions econòmiques d'operacions financeres per tal d'afavorir l'accés al préstec.


Beneficiaris

Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les persones físiques o jurídiques, de naturalesa privada, i les societats civils o comunitats de béns domiciliades o que duguin a terme un projecte d'inversió per a la millora dels processos productius o de producte a les Illes Balears, que compleixin els requisits de ser microempreses, petites i mitjanes empreses (PIME) que desenvolupin una activitat industrial d'algun dels epígrafs de l'impost sobre activitats econòmiques (IAE) inclosos en les divisions 2, 3 i 4 de la secció primera corresponent a activitats empresarials, així com les que estiguin incloses en el grup 162 de l'IAE i inscrites en la divisió A. També poden ser beneficiàries les empreses incloses en el grup 504 de l'IAE de la secció primera corresponent a activitats empresarials, i que estiguin inscrites en la divisió B del registre integral industrial corresponent a les empreses de serveis relatives a l'activitat industrial i als servies complementaris a la indústria detallats a la convocatòria.


Import de la convocatòria

La línia de fiançament és de 10 milions d'euros per a la inversió. S'hi contemplen bonificacions al tipus d'interès (1,5% màxim els primers 7 anys de l'operació), el cost de l'aval (100% els primers 4 anys de l'operació) i les despeses d'obertura i estudi (100%).

Inversions susceptibles de finançament

 • Són susceptibles de subvenció les despeses de finançament de les actuacions d'inversió productiva, inversions en eficiència energètica i inversions en la transformació digital del sector industrial per millorar processos, producte i competitivitat.
 • Els centres de treball on es produeixin les inversions productives han d'estar ubicats a la comunitat autònoma de les Illes Balears.
 • Es consideren subvencionables les despeses suportades com a conseqüència del finançament d'inversions formalitzades en el període que va des del dia 5 de novembre de 2019 fins el dia 15 d'octubre de 2021 (ambdós inclosos).

Termini de sol·licitud de l'ajut

La inversió ha d´estar executada i justificada documentalment (factures) en un termini màxim de deu mesos des de la resolució, i en tot cas la data màxima de justificació és el dia 12 de novembre de 2021 (inclòs).


Termini per executar i justificar la inversió

La inversió ha d´estar executada i justificada documentalment (factures) en un termini màxim de deu mesos des de la resolució, i en tot cas la data màxima de justificació és el dia 12 de novembre de 2021 (inclòs).


Condicions econòmiques de la línia

Import del préstec: fins a 250.000 €

ISBA, SGR

 • Retenció de capital: (4% (es retornarà quan es cancel·li el préstec))
 • Despeses d'estudi: 0,5%
 • Cost de l'aval: 1,5% anual, sobre el risc viu de l'operació
 • Bonificació IDI: 100% fins a 4 anys del cost de l'aval i 100% de les despeses d'estudi

Entitat Financera

 • Tipus d'interès: Euribor + 1,5%
 • Comissió d'obertura: 0,5%
 • Bonificació IDI: 1,5% al tipus d'interès fins a 7 anys i 100%
 • Cancel·lació: exempta (a consultar)

logo-goib logo-cersa comunidad-europea european-invertment una manera de fer europa fons


Aquesta garantia és possible gràcies a la Garantia que ha estat proveïda per COSME i el Fons Europeu per a Inversions Estratègiques ("FEIE") establerts sota el Pla d'Inversions per a Europa. L'objectiu del FEIE és ajudar al finançament de suport i executar inversions productives a la Unió Europea i assegurar un increment en l'accés al finançament.

Aquesta garantia és possible pel suport del Fons de Garantia Pime Innovfin amb el suport financer de la Unió Europea sota Horitzó 2020 i el Fons Europeu per a Inversions Estratègiques (FEIE) establert sota el Pla Inversió per a Europa. L'objectiu del FEIE és ajudar al finançament de suport i executar inversions productives a la Unió Europea i assegurar un increment en l'accés al finançament.

Aquesta garantia és possible gràcies al mecanisme de Garantia per Sectors Culturals i Creatius (CCS Guarantee Facility), amb el suport financer de la Unió Europea sota el programa Europa Creativa.

Utilizamos cookies, propias y de terceros, para mantener sus preferencias y analizar sus hábitos de navegación en nuestra página web, con la finalidad de garantizar la calidad, seguridad y mejora de los servicios ofrecidos a través de la misma. Las cookies pueden ser aceptadas, rechazadas, bloqueadas y borradas, según desee. Ello podrá hacerlo mediante las opciones disponibles en la presente ventana o a través de la configuración de su navegador, según el caso. Más información en el apartado "Política de Cookies" de nuestra página web.

Aceptar
Rechazar