Se incrementa el importe de los avales de ISBA destinados a inversión

S’incrementa l’import dels avals d’Isba destinats a inversió

24 de febrero de 2014 NOTÍCIES

Equest tipus d'operacions, que entre altres actuacions permeten la creació de noves empreses, representen ja el 67% del total de les aprovades per la societat de garantia recíproca. L'entitat avala en l'actualitat més de 2.000 empreses que ocupen 26.000 treballadors.

La societat de garantia recíproca Isba va concedir el 2013 avals per valor de 43,5 milions d'euros, dels quals 29,1 milions d'euros, el 67%, es van destinar a inversió, és a dir, la creació de noves empreses o el finançament d'inversions de les ja existents. Només un any abans, aquest tipus d'operacions representaven el 50% del total de les aprovades per l'entitat. Això reflecteix que s'ha produït un canvi de tendència en la petició d'aquests avals, en el sentit que ha crescut la dels destinats a inversió, en detriment dels dedicats a finançar capital circulant, és a dir, obtenir liquiditat per al funcionament ordinari de l'empresa. D'aquesta manera, el total dels imports dels avals de 2013 es distribueixen de la següent manera, en funció de la finalitat: 29,1 milions d'euros per a inversió (un 8,2% més que el 2012); 9, 1 milions d'euros per finançar capital circulant (un 41,6 menys); 4,3 milions, per reestructuració i refinançament (un 60% menys que el 2012): i 808.000 euros, per a altres tipus d'avals (un 50% més que el 2012).

Aquestes són algunes de les dades que apareixen a la memòria d'activitat de Isba SGR de 2013 que avui han presentat el president i el director general de l'entitat, Fernando Marqués i Jesús Fernández, respectivament. A l'acte també ha assistit el director general del Tresor, Política Financera i Patrimoni del Govern i conseller delegat de la societat, Miquel Miralles. Segons aquestes dades, els 43,5 milions d'avals concedits per Isba van beneficiar 462 empreses, gràcies a les inversions que s'han realitzat, s'han creat 827 nous llocs de treball. D'aquest total d'empreses, 152 són de nova creació, la qual cosa suposa un increment del 25,5% respecte de les creades en 2012. En concret, la línia d'emprenedors, que permet crear aquestes noves empreses, va concedir avals per valor de 12 , 4 milions d'euros, un 63,52% més que el 2012 (7,6 milions d'euros).

Aquests increments en l'àmbit de l'emprenedoria i la creació de noves empreses confirmen la tendència de recuperació econòmica de les Illes Balears que també s'observa a través d'indicadors com ara la creació d'ocupació neta o l'augment de les vendes en el comerç, entre altres.


XII Edición del concurso de proyectos empresariales Eureka, de PalmaActiva

XII Edició del concurs de projectes empresarials Eureka , de PalmaActiva

5 de febrero de 2014 NOTÍCIES

Un any més , PalmaActiva posa en marxa el seu concurs de projectes empresarials Eureka .

Sota l'eslògan "Eureka , vitamina per les teves idees" , el concurs té com a objectiu principal fomentar , a Palma , l'esperit i la cultura emprenedora.

La quantia dels premis és de 13.000 €, que es distribueixen de la següent manera :

  • Un primer premi de 6.000 euros
  • Un segon premi de 4.000 euros
  • Un tercer premi de 3.000 euros

La comissió avaluadora està formada per PalmaActiva , Sa Nostra, Joves Empresaris , Cambra de Comerç de Mallorca , ISBA Societat de Garantia Recíproca i ParcBit .

El concurs està obert a qualsevol persona , major d'edat , que tingui un projecte empresarial , no hagi iniciat la seva activitat i es vulgui establir a Palma .

El termini per a presentació de sol · licituds és fins al 24 març 2014

Les sol · licituds es poden omplir on line des del web www.palmaactiva.com

Per a més informació :

Email : eureka2014@palmaactiva.com

 

Telèfon gratuït 900 139 138


ISBA SGR ayuda a crear 128 empresas y 604 puestos de trabajo

ISBA SGR ayuda a crear 128 empresas y 604 puestos de trabajo

9 de diciembre de 2013 NOTÍCIES

ISBA ha formalizado, a 31/10, avales por un importe de 37,57 millones de euros, de los cuales un 27.78%, 10,44 millones, han sido para financiar a emprendedores. Ello ha permitido la creación de 128 nuevas empresas y 604 puestos de trabajo en los diez primeros meses del año.

Estos datos suponen un 36,17% más de empresas que en el mismo periodo de 2012, año en el que se crearon 94. En cuanto a puestos de trabajo creados y mantenidos,  aumentan un 41,78% con respecto al año pasado, cuando se crearon 426 empleos.

En líneas generales, la cifra de creación de puestos de trabajo, desde el año 2011 hasta hoy, es de 963.

Datos por sectores:

SERVICIOS22,04 %
COMERCIO20,71 %
HOTEL / APARTAMENTOS14,82 %
TRANSPORTES14,79 %
INDUSTRIA9,32 %
BAR / RESTAURANTES8,32 %
CONSTRUCCION7,16 %
PRIMARIO0,76 %
RESTO2,08 %

En cuanto al destino de los avales, aumentan las peticiones de aval para inversión en 2013, en detrimento de las dirigidas a conseguir liquidez y reestructuración.

 20132012     %
INVERSION64,99%43,78%+ 48,44%
CIRCULANTE21,83%33,31%- 34,46%
REESTRUCTURACION11,29%21,59%- 47,70%
RESTO1,89%  


Presentación en el Consell de Formentera

Presentación en el Consell de Formentera

26 de noviembre de 2013 NOTÍCIES

El lunes 25 de noviembre, tuvo lugar en el Consell de Formentera, una presentación de ISBA, SOCIEDAD DE GARANTIA RECIPROCA.

Por parte del Consell asistió Bartolomé Escandell, Conseller de Presidencia, Hacienda y Territorio,  y Vicent Roselló, de la PIME de Formentera.

Jesús Fernández, director general de ISBA, explicó la composición y funcionamiento de la sociedad, cómo se estudian las solicitudes de aval y las líneas que ISBA SGR pone a disposición de las empresas y emprendedores para financiar tanto operaciones de inversión como de capital circulante.

ISBA SGR tiene actualmente operaciones avaladas en Formentera a 10 empresas, por importe de 1,5 millones de euros.

En las Pitiusas, la cifra es de 16 millones de euros, con un total de 201 empresas avaladas.


V Concurso RESET de Emprendedores de la UIB

V Concurso RESET de Emprendedores de la UIB

23 de octubre de 2013 NOTÍCIES

V Concurso RESET de Emprendedores de la UIB

El RESET es el programa de creación de empresas de la Universidad de las Islas Baleares, coordinado por la Fundación Universidad-Empresa de las Islas Baleares, y dirigido a la comunidad universitaria.

Objetivos principales:

- Fomentar la cultura emprendedora entre la comunidad universitaria: universitarios, doctorados y postdoctorados, personal docente, investigador, etc.

- Detectar potenciales emprendedores para poder dar respuesta a sus necesidades en la fase inicial de definición de una idea de negocio.

- Ofrecer asesoramiento a proyectos empresariales de jóvenes universitarios e investigadores.

- Organizar actos, cursos, seminarios, etc., sobre la creación de empresas y la innovación empresarial.

El concurso RESET pretende motivar el espíritu emprendedor de la comunidad universitaria ( estudiantes, docentes, investigadores, etc . ), con el objetivo de poder aplicar los conocimientos adquiridos y las experiencias profesionales al desarrollo de servicios y productos viables comercialmente.

 
Para más información, aquí
 
Para incripciones, aquí


Las líneas ISBA ayudan a crear 557 puestos de trabajo

Les línies ISBA ajuden a crear 557 llocs de feina

19 de agosto de 2013 NOTÍCIES

Tal com publica avui el diari Ultima Hora, i amb dades a 31 de juliol, les línies de finançament d'ISBA SGR han afavorit la creació de més de 100 noves empreses, i la creació de 557 llocs de feina.

Això suposa un increment del 37% en el nombre d'empreses, i un 104% en el nombre de llocs de treball creats.

En aquesta data, s'han aprovat avals per un import de 30,6 milions d'euros, dels quals 8,1 milions han estat per al finançament de nous projectes empresarials.

A destacar també que un 66% dels avals atorgats ho són per a operacions d'inversió, xifra que en l'exercici anterior va ser d'un 42%. Els avals per finançar circulant passen, en el mateix període, del 36% al 20%.


Fuerte incremento de avales en Ibiza y Formentera

Fort increment d'avals a Eivissa i Formentera

24 de julio de 2013 NOTÍCIES

Tal com assenyala el diari Diari d'Eivissa , en la seva edició d'avui 24 de novembre, en el que portem d'any l'activitat d'ISBA SGR a les Pitiüses, presenta un creixement notable , en relació al msimo període de l'any 2013. S'han formalitzat ja avals per import de 3,3 M € , el que suposa un increment del 27 % respecte a la xifra formalitzada en tot l'any 2013. D'aquests avals , el 68 % són per finançar operacions d'inversió , de manera que se segueix la tendència marcada ja des de l'any 2013. Pel que fa a operacions d'emprenedors , s'han avalat operacions per import d'un milió d'euros, seguint també una tendència a l'alça


Presentación del SEERF en la Consellería de Economía y Competitividad

Presentació del SEERF a la Conselleria d'Economia i Competitivitat

4 de julio de 2013 NOTÍCIES

Aquest matí , a la la Conselleria d'Economia i Competitivitat , s'ha presentat el nou servei SEERF , Suport per a Emprenedors i Empreses a la Recerca de Finançament.

Acte al qual han assistit el conseller d'Economia i Competitivitat , Joaquín García , la directora general de Comerç i Empresa Lourdes Cardona , el president d'ISBA Fernando Marqués , i el director general Jesús Fernández.

A partir del desenvolupament normatiu dels articles 13 , 11.ay 11.d de la Llei 2 /2012, de suport als emprenedors i les emprenedores ia la micro , petita i mitjana empresa , la Conselleria d'Economia i Competitivitat , a través d' la IDI , ha creat un programa marc anomenat SEERF , Suport a Emprenedors i Empreses a la Recerca de Finançament.

El SEERF va dirigit a emprenedors i / o empreses de les Illes Balears que busquin finançament , els projectes empresarials que tinguin alguna de les característiques o necessitats següents:

Projectes vinculats als sectors i mercats tradicionals de les Illes Balears

Projectes vinculats a la innovació , no vinculats als sectors tradicionals

Aquest programa té els següents objectius:

Establir un sistema estàndard de validació de la viabilitat tècnica , comercial i econòmica dels projectes empresarials , per tal d'ajudar als emprenedors i les empreses accedir al crèdit tradicional i no tradicional.

Afavorir la inversió en R + D + ii despeses en R + D + i.

Disminuir les barreres d'entrada a la investigació i l'estratègia de finançament .

Professionalitzar el sector privat en recerca , consultoria especialitzada i / o personalitzada i formació en el procés d'elaboració del pla d'empresa , pla de viabilitat , i en la investigació i estratègia de finançament per a l'emprenedor i l'empresa.

Ordenar la informació i els recursos financers destinats a emprenedors i empreses , amb l'objectiu de donar un servei integrat per a l'economia balear.

Crear noves línies d'aval destinades a emprenedors i empreses a través d'ISBA , SGR.

Impulsar la inversió a les Illes Balears , millorar l'economia balear i generar llocs de treball.

El contingut del programa es fonamenta en tres pilars bàsics:

- Pilar 1: Estandardització dels plans d'empresa i plans de viabilitat per a emprenedors i empreses i per al sistema financer .

- Pilar 2: Productes destinats a donar suport als emprenedors i les empreses en l'elaboració i maduració de plans d'empresa i plans de viabilitat per accedir al finançament.

- Pilar 3: Productes financers destinats a donar suport als emprenedors i les empreses per finançar el seu projecte empresarial .

Documentació del programa :

Bases

Reglament de la Borsa de formadors i consultors

Sol · licitud per formar part de la Borsa de formadors i consultors

Sol · licitud de participació l'emprenedor / empresari en el programa

Reglament per a les entitats col · laboradores

Per descarregar els plans d'empresa , fes clic aquí

www.idi.es

 


Visita del Colegio de Economistas a ISBA SGR

Visita del Col.legi d'Economistes a ISBA SGR

2 de julio de 2013 NOTÍCIES

Aquest dimarts, 2 de juliol, representants i membres del Col·legi d'Economistes de les Illes Balears, han assistit a ISBA SGR a una sessió informativa.

Sota el títol "Coneixement Directiu per Economistes: Una oportunitat per als escenaris adversos", en la xerrada s'han explicat temes com el paper d'ISBA en el finançament d'emprenedors i empreses, els diferents productes i línies de finançament existents, així com quins aspectes s'avaluen a l'hora de la presa de decisions.

www.economistes.org


63 nuevas empresas y 419 empleos creados

63 noves empreses i 419 llocs de feina creats

18 de junio de 2013 NOTÍCIES

En el que portem d'any, ISBA SGR ha concedit avals que han permès la creació de 63 noves empreses, les quals al seu torn han creat 419 nous llocs de treball.

Aquests són les dades anunciades per la Conselleria d'Economia i Competitivitat, després de la reunió mantinguda entre el conseller Joaquim García, la directora general de Comerç i Empresa Loudes Cardona, el president d'ISBA SGR Fernando Marqués i el seu director general, Jesús Fernández.

La xifra de creació de noves empreses suposa un increment del 23% respecte a l'any anterior.

Pel que fa a l'activitat general d'ISBA SGR, destacar que els avals per a finançament d'inversions representen el 60%, quan en el ejercico anterior la xifra era d'un 26%.


logo-goib logo-cersa european-invertment Cofinanciado por la Unión Europea Plan de recuperación, transformación y resiliencia


Aquesta garantia és possible gràcies a la Garantia que ha estat proveïda per COSME i el Fons Europeu per a Inversions Estratègiques ("FEIE") establerts sota el Pla d'Inversions per a Europa. L'objectiu del FEIE és ajudar al finançament de suport i executar inversions productives a la Unió Europea i assegurar un increment en l'accés al finançament.

Aquesta garantia és possible pel suport del Fons de Garantia Pime Innovfin amb el suport financer de la Unió Europea sota Horitzó 2020 i el Fons Europeu per a Inversions Estratègiques (FEIE) establert sota el Pla Inversió per a Europa. L'objectiu del FEIE és ajudar al finançament de suport i executar inversions productives a la Unió Europea i assegurar un increment en l'accés al finançament.

Aquesta garantia és possible gràcies al mecanisme de Garantia per Sectors Culturals i Creatius (CCS Guarantee Facility), amb el suport financer de la Unió Europea sota el programa Europa Creativa.

Consentiment legal de cookies

El web d'Isba SGR utilitza cookies, pròpies i de tercers, per mantenir les seves preferències i analitzar els seus hàbits de navegació a la nostra pàgina web, amb la finalitat de garantir la qualitat, la seguretat i la millora dels serveis oferts a través d'aquesta. Les cookies poden ser acceptades, rebutjades, bloquejades i esborrades, segons vulgueu. Això ho podrà fer mitjançant les opcions disponibles a la present finestra oa través de la configuració del vostre navegador, segons el cas. Més informació a l'apartat Política de Cookies de la nostra pàgina web.

Les cookies tècniques serveixen per garantir el funcionament correcte del portal web, així com per proporcionar comoditat i fluïdesa a la navegació de l'usuari.

Les cookies analítiques o de mesura ajuden els propietaris de pàgines web a comprendre com interactuen els visitants amb les pàgines web reunint i proporcionant informació de forma anònima.

Cookies per integrar funcionalitats de xarxes socials al lloc web i compartir continguts del lloc web a aquestes xarxes socials.

Desar preferències Rechazar cookies Acceptar totes les galetes